B A K O M K U L I S S E R N A
e n u t s t ä l l n i n g o m t e a t e r a r b e t e

9 maj – 14 juni 2009

öppet torsdag till söndag 11-16


LÖRDAGSPROGRAM 13.00
9/5 PROLOG – invigning av och med
Robban Zetterberg och Nisse Sandström
16/5 Har vi råd med teater – det finns ju TV?
Publik- och paneldebatt med samtalsledare
Pia Brandelius
23/5 Bondkomik i hambotakt
Visor och skrönor med Kaj Lärka
30/5 Med Tjadden som pappa
Gunilla Hällström kåserar om att vara
barn i en teaterfamilj
6/6 SON-musiker Björn Malmqvist m.fl.
underhåller
13/6 EPILOG – avslutning av och med
Robban Zetterberg och Nisse Sandström
Foto Anita Kjellberg
bakomkul.webbBakomkul webcbakom kul web debatt
Utställning 8litenUtställning 7liten